Strona zawiera elementy multimedialne.
Multimedia wymagają zainstalowania odtwarzacza filmów flash i włączenia obsługi JavaScript.

BIURO RACHUNKOWE
M. NOWAKOWSKA

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
 • prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
 • sporządzanie biznesplanów
 • wyprowadzania zaległości.
 • doraźne usługi z wybranych czynności księgowych.
DORADZTWO EUROPEJSKIE
Fachowa pomoc w poszukiwaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla podmiotów działających w Polsce, Kompleksowa obsługa w zakresie sporządzania wniosków z programów unijnych, Profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych programów pomocowych,

ZWROT VAT ULGA BUDOWLANA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Ulga budowlana zwrot VAT to prawo podatników - osób fizycznych do zwrotu części VAT zawartego w cenie niektórych materiałów budowlanych, jeżeli posiadają faktury wystawione w okresie 01.05.2004 r. Biuro sporządza wnioski VZM-1 z załącznikami o zwrot VAT.


Brak zainstalowanego pluginu flasha, lub twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę wtyczek.
Możesz ją włączyć lub kontynuować przeglądanie stron z zawartością alternatywną.